Wi-Fi a reklama

Internet s reklamným odkazom môže zaistiť zvýšenie návštevnosti webových stránok klienta, ale i pozitívny PR. Wi-Fi hotspot umožňuje on-line nákupy  priamo za jazdy z električky, trolejbusu alebo autobusu. Cestujúci vnímajú internet zdarma vo vozidlách MHD ako vítanú službu a reklama ich nijak neobťažuje.

V praxi to obvykle funguje nasledovne: Cestujúcim sa po pripojení do Wi-Fi siete zobrazí úvodná stránka s reklamným obsahom, pri pozretí môžu danú ponuku priamo využiť, alebo ďalej pokračovať nerušene v prehliadaní internetu. Efektivita takýchto kampaní je v porovnaní napríklad s klasickou bannerovou reklamou na internete pomerne vysoká, preto je možné predpokladať, že počet sponzorovaných Wi-Fi v MHD ďalej porastie.

Výhody reklamných Wi-Fi v praxi vyzerajú nasledovne:

  • merateľnosť kampaní (zadávateľ reklamy získa z kampane jasné dáta o správaní užívateľov ako napr. počet pripojen, konverzie atď.)
  • vysoký konverzný pomer (cez 31% unikátnych užívateľov, ktorí sa k Wi-Fi v MHD pripoja, skutočne prezerajú reklamný obsah)
  • nízka cena za zásah (v porovnaní s bannerovou reklamou je Wi-Fi kampaň až o desiatky percent lacnejšia čo sa týka nákladov za preklik)
  • pozitívny PR (nesnaží sa iba zahltiť reklamou, ale prináša aj vítanú službu, ktorú dokážu ľudia oceniť)
Električka s Wi-Fi kampaňou Red Bull

Električka s Wi-Fi kampaňou Red Bull

Pokiaľ by sme si mali uviesť niektoré príklady využitia Wi-Fi kampaní v praxi, tak sú možnosti ako zapojenia užívateľov do rôznych hier, zvyšovanie fanúšikovských základní na facebooku, alebo priamy nákup na e-shope. Teda niečo, čo reklamné billboardy ani letáky neumožňujú a v porovnaní s klasickou bannerovou reklamou na internete v prospech Wi-Fi v MHD zvýšený záujem užívateľov behom cesty, či už autobusom, električkou, alebo trolejbusom.

Reklamnú Wi-Fi môžeme tiež začleniť do mobilného marketingu, ktorý využíva mobilné bannery, rich bannery a ďalšie formy on-line komunikácie. On-line kampane v SR dosahujú mieru prekliku (CTR) 0,58%. Oproti tomu priemer CTR s reklamnou Wi-Fi realizovaných Mobilboardom začína na 14%!

Vďaka takto vysokej úspešnosti zobrazovaného obsahu a možnosti okamžitej reakcie zákazníka, poskytuje reklamná Wi-Fi jedinečnú príležitosť pre marketingovú podporu produktov aj značiek spoločností. 

MOBILBOARD prevádzkuje prvú on-line transport sieť s predajom mobilných obsahov pre cestujúcich!

Projekt Wi-Fi v MHD je nadčasový, pretože umožňuje prepojenie OOH-transportu s mobilným marketingom. 

Počty mobilných zariadení na Slovensku rastú. (Podiel mobilných zobrazení stránok v celkovom počte zobrazení v CEE)

S čím sa dá reklamná Wi-Fi v MHD kombinovať?

Pre reklamné účely je dobré, aby bola Wi-Fi kampaň podporená niektorým z reklamných formátov v interiéri, alebo exteriéri vozidiel. Medzi tieto formáty patria: reklamné letáky v interiéroch vozidiel MHD, samolepky na sedadlách a na oknách, letáky a plagáty vo vozidlách. City board u nástupných dverí (nazývaný tiež malý Busboard), Mobilboard (veľký Busboard, mobilný Board, MegaBusboard), alebo môžu byť polepené len dvere vozidiel (Window board, Mobil Poster). Reklamná Wi-Fi sa veľmi osvedčila v kombinácií s dlhodobým celopolepom električky, alebo autobusu.

V prípade záujmu o realizáciu Wi-Fi kampaní a ostatných ďalších reklamných aktivít spojených s dopravou, kontaktujte spoločnosť 

mobilboard_cyan